Matkan varrelta 2019 x 9

Työ matkailualalla 2019 x 9

Vuosi vuodelta matkailualan työt monipuolistuvat, työnkuvat muuttuvat ja maailma kehittyy. Matkailuala on mukava ala, sillä se tarjoaa erilaisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia on monia. Työtehtävistä riippumatta, alalla työskentely vaatii jatkuvaa muutoskykyä, tilannereagointia ja osaamisen ja ymmärryksen kehittämistä.

Katson aina avoimin mielin eteenpäin, mutta nyt tein poikkeuksen, sillä päätin tuoda yhden esimerkin matkailualalla työskentelystä ja avata hieman lyhyesti minun tekemisiäni ja ajatuksiani matkailualalla vuoden varrelta. Palataan siis hetkeksi vuoteen 2019. Yhdeksän kuvaa ja yhdeksän juttua satunnaisessa järjestyksessä työarjestani matkailualalta aiheista:

  • työmatkailu
  • yrittäjille suunnatut tapahtumat ja koulutukset
  • balanssi
  • kansainvälisyys
  • yhteistyö matkailuyritysten kanssa paikan päällä ja etänä
  • työpajat ja koulutukset
  • osaamisen kehittäminen ja oppiminen
  • yhteistyö matkailualalla
  • kohtaamiset

1. Työmatkailu

Vuodesta 2016 lähtien työhöni on kuulunut jonkin verran matkustamista ja matkailuyritysten kouluttamista. On hienoa tavata matkailutoimijoita eri alueilta, kuulla heidän toiminnastaan ja tutustua eri matkailualueisiin. Vuosien varrella olen kouluttanut ja pitänyt työpajoja matkailuyrityksille verkkokauppaan, tuotekehitykseen ja asiakaspolun kehittämiseen liittyen eri puolella Suomea. Vuoden 2019 eteläisin koulutus oli Salossa ja pohjoisin Inarissa. Sain myös käydä luennoimassa digitaalisesta myynnistä Suomenlisäksi Ruotsissa. Vuonna 2019 pidin koulutuksia itsenäisesti sekä yhteistyössä FlowHousen kanssa.

Pitämäni koulutukset ja työpajat ovat hyvin käytännönläheisiä, sillä tärkeintä on se, että osallistuja saisi mahdollisimman paljon konkretiaa ja työkaluja omaan arkeen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Toki on aina myös tärkeää kartoittaa taustoja ja kehittää ymmärrystä kokonaiskuvasta, syistä ja seurauksista. Tilaajan tarpeen mukaan näistä rakennetaan sopiva kombo.

2. Yrittäjille suunnatut tapahtumat ja koulutukset

Osallistuin vuoden aikana muutamiin yrittäjille suunnattuihin tapahtumiin. On aina mielenkiintoista kuulla erilaisia näkökulmia, saada uutta ajateltavaa ja verkostoitua saman alan toimijoiden lisäksi muiden alojen toimijoiden kanssa.

Pari tapahtumista järjestettiin Rovaniemelle avatussa Y-North co-working -tilojen (yhteisöllinen työtila) tapahtumatilassa, mikä on mielenkiintoinen ja toimiva tila järjestää erilaisia tapahtumia. Suosittelen tutustumaan konseptiin! Kuva mikroyrittäjille järjestetystä tapahtumasta syksyltä.

3. Balanssi

Vuonna 2019 työn ja vapaa-ajan balanssin merkitys on korostunut entisestään. Tosin kirjoitetaanhan siitä myös eri medioissa vuosi vuodelta enemmän. Myöskin tavoitettavuudesta on jonkin verran keskustelua aika ajoin ilmassa; voiko nykyihminen olla enää offline vai pitäisikö aina olla tavoitettavissa? Riippuu tietenkin tilanteesta ja ajankohdasta.

Itse rentoudun parhaiten ulkoilmassa, välillä online, välillä hetken offline – tavoittamattomissa. Lapissa kulkiessa tuo offline-puoli hoituu välillä tosin tahattomastikin, sillä aivan joka kairassa ei kuuluvuutta ole. Kuva Utsjoelta, mistä on viime vuosien varrella tullut yksi suosikkipaikoistani. Siellä, jos missä on mukava ylläpitää balanssia.

Se mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle. Jokainen löytäköön omat keinot balanssin ylläpitämiseen. Jos ei ole aihetta ehtinyt sen kummemmin miettiä, kannattanee hetki pohtia. Tasapainossa oleva työntekijä tai yrittäjä on sekä yrityksen että asiakkaan etu.

4. Kansainvälisyys

Syksyllä sain osallistua naisyrittäjille suunnattuun kansainväliseen seminaariin Ruotsissa. Tämä kuva on sinänsä merkityksellinen hetki, sillä kerroin ensimmäisen kerran kansainväliselle yleisölle matkailuyrityksestäni. Tästä pdf:stä sivuilta 6-9 voi lukea ajatuksia ja näkökulmiani seminaarista.

Kansainvälisyys on yksi syy siihen, miksi olen matkailualalla. On mielenkiintoista kuulla eri kulttuureista ja tavoista, nähdä miten muissa maissa toimitaan ja oppia kansainvälisistä kohtaamisista. Olen asunut Suomen lisäksi Itävallassa, Englannissa, Saksassa ja Islannissa. Kaikkialta olen saanut paljon näkemystä ja kokemusta. Kannustankin lähimatkailun lisäksi myös matkailemaan tai asumaan jonkin aikaa ulkomailla. On tärkeää katsella kotimaata hieman out-of-the-box ja benchmarkata erilaisia käytäntöjä muista maista.

5. Yhteistyö matkailuyritysten kanssa paikan päällä ja etänä

Koulutusten ja työpajojen lisäksi tein vuonna 2019 yhteistyötä yksittäisten matkailuyritysten kanssa. Autoin matkailuyrityksiä muun muassa tuotekehityksessä, verkkokaupan käyttöönotoissa ja opetinhenkilökuntaa hyödyntämään ja käyttämään verkkokauppaa arjessa. Riippuen tilanteesta, tehdään joko yhdessä tai alkupalaverin jälkeen teen käytännön työt, jonka jälkeen harjoittelemme käyttöä yhdessä sekä tutustutaan muihin verkkokaupan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yhteistyössä on tärkeää, että osaamista siirtyy minulta yritykseen ja ymmärrys aiheesta kehittyy. Sitä kautta digitaalisuus tulee askel askeleelta osaksi arkea ja liiketoiminnan kehittämistä.

Yhteistyössä on mukava tavata kasvotusten, mutta aina se ei ole aikataulullisesti tai välimatkan vuoksi mahdollista, jolloin etäyhteys on toimiva vaihtoehto. Reykjavikissa töissä ollessani pääsääntöisesti kaikki tapaamiset, koulutukset ja tukiasiat hoidettiin etänä ongelmitta. Välimatkalla ei ole väliä, kun vain yhteydet toimivat. Etäyhteydellä prosesseja eteenpäin viedessä voi myös helposti sopia mahdollisen yhteistyöskentelyajan joustavasti; päiväajan lisäksi aikaiseen aamuun, myöhäiseen iltaan tai viikonloppuun tarpeen mukaan.

Kuva saattaa antaa vaikutelman, että teen töitä ja istun läppärin kanssa luonnonhelmassa. Valitettavasti se ei pidä paikkaansa :). Etätöihin tarvitsen pääsääntöisesti rauhallisen sisätilan, missä häiriötekijät on minimoitu.

6. Työpajat ja koulutukset

Vuoden 2019 aikana pidin koulutuksia ja työpajoja eniten aiheesta digitaalinen myynti. Olen myös kouluttanut tuotekehityksestä ja matkailijan palvelupolusta. Aiheet ovat laajoja, mutta kun askel askeleelta näitä avataan ja viedään eteenpäin, saa ne tuotua osaksi liiketoimintaa.

Koulutuksiin osallistuminen kehittää ymmärrystä ja osaamista. Nykyaikana on mahdollista tehdä paljon itse, mikäli kiinnostusta ja aikaa on. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata tehdä mutta on tärkeää ymmärtää aiheesta, jotta tarvittaessa osaa ostaa oikeanlaista ulkopuolista apua prosessien edistämiseen, kehittää pikkuhiljaa omaa (käytännön) osaamista ja edesauttaa rekrytointiprosessien onnistumista.

Digitaalisesta myynnistä keskusteltaessa on hyvä aina muistaa, että kaikki on usein sekä että, eikä joko tai. Eli se mikä toimii toiselle, ei välttämättä ole paras ratkaisu omaan tarpeeseen. Yritykset ovat eri tilanteissa, tavoittelevat erilaisia kohderyhmiä ja myyvät erilaisia palveluja. Opiskelemalla, aloittamalla, ymmärryksen kehittämisellä ja rohkeasti testaamalla saa näkemystä siitä, mikä toimii omalle yrityksille parhaiten.

7. Osaamisen kehittäminen ja oppiminen

Kun päätin suuntautua matkailualalle, päätin katsella alaa avarakatseisesti, avoimin mielin uutta oppien. Opiskelun lisäksi oikea asenne ja aito kiinnostus aiheeseen vie eteenpäin vauhdikkaastikin. Tämän olen huomannut sekä omalla että yhteistyöyritysten kohdalla.

Jatkuva kehittyminen on tärkeää, ja käytänkin aikaani myös omaan kouluttautumiseen osallistuen erilaisille kursseille, seminaareihin ja koulutuksiin. Lisäksi opiskelen myös itsenäisesti erilaisia aiheita sekä matkailualaan että muihin aloihin liittyen. Näitä tietoja ja taitoja sekä käytännön kautta opittua kokemuksiani jaan koulutuksiin osallistujille ja yhteistyöyrityksille mielelläni.

8. Yhteistyö matkailualalla

Kannustan ihmisiä, yrityksiä ja matkailualueita vaihtamaan hyviä käytänteitä ja ajatuksia keskenään etenkin kansainvälisen matkailun kehittämisen osalta. Keskenäänhän suomalaiset matkailutoimijat eivät kilpaile, vaan kilpailijat löytyvät toisaalta. Matkailijan polku on pitkä ja vivahteikas.

Ensin meidän pitää saada kansainvälinen matkailija matkakohdetta miettiessään valitsemaan etelän ja pohjoisen välillä pohjoinen, seuraavaksi mantereista Eurooppa, sitten Pohjois-Eurooppa, jonka jäljeen Pohjoismaat… Yhteistyö ja sen kehittäminen ja tiedon jakaminen on kaikkien alalla toimivien etu.

Aloitin vuonna 2019 matkailuyrityksen, tavoitteena viipymän pidentäminen ja myös ympärivuotisen matkailun kehittäminen. Uskon tämänkin kehittämisessä yhteistyöhön. Tutustu tästä suomeksi ja sivustoon englanniksi.

9. Kohtaamiset

Digitaalisuus ei tarkoita kohtaamisten merkityksen vähentymistä. Matkailua tehdään ihmiseltä ihmiselle, työelämässä ja arjessa toimitaan ihmisten kesken. Siispä kiitos! Iso kiitos teille kaikille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä koulutusten ja työpajojen osalta sekä käytännön projektien parissa, koulutuksiin ja työpajoille osallistuneille yrittäjille ja työntekijöille, tukijoille, sekä kaikille, joiden kanssa olen saanut keskustella ja vaihtaa näkökulmia matkailualasta! Hyvää vuotta 2020!

Life and working in travel industry is a journey, not a destination.

Matka jatkukoon!

Ps. Kysyttävää? Laitahan sähköpostia!