Kuhan pohdiskelen

Kaikki on sekä-että eikä joko-tai

Matkailualalla myyntiä voidaan tehdä ja tehdäänkin useilla eri tavoilla. Kaikki onkin sekä-että eikä joko-tai. Erilaiset toimintatavat täydentävät toisiaan ja kukin tekee tyylillään.

Tiedän tapauksia missä kaikki myynti tapahtuu 100 % verkkokaupassa.

Tiedän myös tapauksia, joilla kaikki myynti tapahtuu sosiaalisen median kanavien kautta ilman verkkokauppaa.

Olen toiminut useiden yritysten kanssa, joilla tällä hetkellä on offline-myynti 80 % ja online-myynti 20 %, mutta tavoitteena on kääntää tämä luvut pikkuhiljaa toisinpäin. Osa taas on aivan tyytyväisiä nykytilanteeseen ja sekin on ok.

Se, miten online- ja offline-myynti jakautuu, on toimijakohtaista.

Pitkään toimineella yrityksellä voi olla vuosikymmenten aikana hankitut kontaktit ja verkostot, joiden kanssa tehdään kauppaa eri tavoin.

Toisaalta toimintansa aloittaneella elämyspalveluntuottajalla ei välttämättä ole vielä ollenkaan verkostoa. Tällöin online-myynnin ja alustojen / varausjärjestelmien tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen niin B2C- kuin B2B-myynnissä (monikanavainen myynti) korostuu. On mietittävä eri keinoja tunnettuuden lisäämiseksi ja asiakkaiden tavoittamiseksi.

Kirjoitan tästä, sillä olen vuosien saatossa useamman kerran kohdannut tilanteita, missä ajatellaan verkkokaupan sulkevan kaikki kasvokkain kohtaamiset, asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ym. pois. Näinhän asiat ei suinkaan ole. Kaikki on sallittua, kunhan se toimii itselle ja asiakkaat löytävät palvelujen pariin.

Kaikki on siis sekä-että eikä joko-tai. Tärkeintä on ottaa käyttöön parhaat tavat itselleen ja asiakkailleen, niin päästään niihin tärkeimpiin; kohtaamisiin matkailijoiden kanssa kasvokkain matkakohteessa tai virtuaalisesti. ✨

Anne