B2B-myyntiyhteistyö

Elämykset suunnitteluvaiheessa

Tässsä tekstissä pari huomiota siihen, miksi on erittäin tärkeää, että suomalaisilta matkailualueilta löytyisi mahdollisimman paljon elämystarjontaa digitaalisissa kanavissa kansainvälisesti. (Toki myös kotimaassa, mutta tarkastelen tässä KV-puolta.)

Ja huomiona, kun kirjoitan elämyksistä, tarkoitan mitä tahansa matkailupalvelua mikä poikkeaa perinteisestä majoituksesta. Elämys voi olla esimerkiksi opastettu retki, pääsylippu, yksityiskuljetus, virtuaalielämys, kurssi, tapahtuma, elämyksellinen majoitus, kulttuuripalvelu. Tuote on siis mikä tahansa digitaalisiin myyntikanaviin tuotteistettava palvelu.

Syitä on lukuisia, tässä kaksi.

#1 Tunnettuuden kehittäminen

Kerrotaan että mekin ollaan olemassa. Eli jos matkailija ei tunne Suomea ja hän näkee kiinnostavaa palveluntarjontaa, viestimme samalla olemassaolostamme. Erilaiset jakelukanavat ja näkyvyyskanavat ovat edullinen tapa saada alueiden palvelutarjontaa esille.

On kuitenkin syytä huomioida, että kansainvälisissä kanavissa paremman näkyvyyden saa, kun tarjontaa on enemmän kuin muutaman tuotteen verran. Suorien markkinointitoimenpiteiden (jos niitä tehdään) lisäksi jakelukanavia kannattaakin hyödyntää markkinoinnillisessa mielessä.

Tässä alueellinen yhteistyö korostuu, eli päätös siitä, että jokainen tekee oman osansa (tuotekehityksestä lähtien), jotta tuotetarjonta saadaan runsaaksi ja laadukkaaksi.

#2 Annetaan syitä matkustaa Suomeen

Kun yksittäinen matkailija saa idean matkustamisesta Pohjois-Eurooppaan, ei valintaa eri maiden välillä ole välttämättä tehty. Usein matkustusmotiivi on jokin aktiviteetti/tekeminen. Kun matkailija etsii tekemistä Pohjoismaissa, tulee huolehtia, että suomalaisten palveluntuottajien tuotteet ovat näkyvillä valintavaiheessa.

Näin huolehditaan siitä, että matkailija on tietoinen kiinnostavasta, suomalaisesta palvelutarjonnasta. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että matkanjärjestäjien asiakkaatkin ovat myös yksittäisiä matkailijoita, eli he tutkivat tarjontaa aivan kuten muutkin. Varauspolut vain ovat erilaisia.

Mitkä on sitten oikeat kanavat? Yleisimmät kanavat ainakin kannattaa ottaa haltuun ja tutkia uusia potentiaalisia kanavia. Joskus ennalta ei voi suoraan sanoa mitkä kanavat toimivat. Joskus elämysten digitaalisen myynnin monikanavaistaminen edellyttääkin avointa mieltä ja testailuja, jotta aletaan saada tietoa toimivista kanavista jne.

Olen seurannut pitkään erilaisia matkailufoorumeja ja keskusteluryhmiä. Melko usein nouseekin esiin kysymykset eri maiden välisistä eroista ja syistä matkustaa jonnekin tai jo kohdepäätöksen tehneet matkailijat kyselevät mistä ja miten voisi varata paikallisten palveluntuottajien elämyksiä…

Erilaisten myyntikanavien käyttöönottoa voidaan tehdä kahdella tapaa, lisäämällä tuotteita kanaviin manuaalisesti tai kehittämällä digitaalista tuotejakelua erilaisten suoramyyntialustojen kautta. Mikä tahansa tie valitaankin, on kuitenkin tuotekehitys kaiken lähtökohta. Kirjoittelinkin aiemmin muutaman huomion elämystuotteeseen liittyen kun lähetään kehittämään monikanavaista myyntiä.

Tästä pääset lukemaan: Elämystuote B2B-myynnissä.


Anne