Sanastoa

Täältä löydät blogin teksteissä käytettävää digitaalisen myynnin sanastoa. Täydennellään pikkuhiljaa. Jos jokin termi jää epäselväksi, laitathan minulle viestiä niin saan korjattua epäselvyydet. Kiitos!

Digitaalinen myynti ja matkailun verkkokauppa

Digitaalinen myynti on kokonaisuus mikä sisältää erilaisia toimenpiteitä matkailijan digitaalisella asiakaspolulla aina matkan haaveilusta matkan jälkeiseen aikaan asti. Matkailun verkkokaupasta elämykset ovat ostettavissa.

Digitaaliset myyntitavat voi jakaa suoramyyntiin (matkailuyrityksen oma myynti) ja yritysyhteistyöhön eli B2B-myyntiyhteistyöhön. Yhteistyön kehittämiseen malleja ovat digitaalinen B2B-yhteistyö tai reaaliaikainen digitaalinen B2B-myyntiyhteistyö.

Digitaalinen osto

Matkailijan löytäessä kiinnostavan tuotteen, voi hän varata ja ostaa (=maksaa) tuotteen välittömästi. Esimerkiksi varauslomake verkkosivuilla ei mahdollista digitaalista ostoa.

Digitaalinen suoramyynti

Matkailuyrityksen verkkokauppa, 100 % matkailuyrityksen itse tekemää myyntiä. Digitaalisessa suoramyynnissä matkailuyritys on tuotteen myyjä sekä palveluntuottaja. Jotta digitaalinen suoramyynti on mahdollista, tulee matkailuyrityksellä olla suoramyynnin mahdollistava myyntialusta käytössä, jolloin matkailija voi ostaa tuotteen matkailuyrityksen omilta verkkosivuilta.

Tuote on matkailupalvelu

Tuote on lähtökohta digitaalisen myynnin edistämiselle.  Elämyspuolella tuote voi olla mikä tahansa matkailupalvelu. Esimerkiksi opastettu retki, pääsylippu, yksityiskuljetus, virtuaalielämys, kurssi, tapahtuma, elämyksellinen majoitus, kulttuuripalvelu. Tuote on siis mikä tahansa digitaalisiin myyntikanaviin tuotteistettava palvelu.

Tuotekehitys

Usealla toimijalla tuotteet ovat jo valmiit ja niitä toteutetaan ammattimaisesti. Kun offline-myynnistä tuote viedään digitaalisiin myyntikanaviin, tulee tuotesisällöissä huomioida mm. matkailijan digitaalinen asiakaspolku (tuotteen tarkastelu matkan eri vaiheissa), mahdollinen tuotteen jakelu eri jakelukanavissa / monikanavainen myynti sekä alustakohtaiset tekniset vaatimukset tuotteelle. Parhaimmillaan tuotekehitystä tehdessä pidetään mielessä myynnin ja markkinoinnin kombinaatio. Sillä mitä paremmin nämä huomioidaan alusta asti, sitä tehokkaammin voidaan jatkossa toteuttaa tuloksellisia toimenpiteitä.

Myyntialusta suoramyyntiin

Jotta liiketoiminnan kehittäminen digitaalisen suoramyynnin keinoin on mahdollista, tulee matkailuyrityksellä olla käytössä tuotteiden suoramyynnin mahdollistava alusta, työkalu siihen, että tuotteet saadaan tuotua ostettavaksi esimerkiksi yrityksen verkkosivuille.

Palveluntuottaja / palveluntarjoaja

Matkailuyritys, joka toteuttaa digitaalisista myyntikanavista ostetun tuotteen eli matkailupalvelun sen ostaneelle matkailijalle varattuna ajankohtana.

Tuotteen saatavuus

Saatavuus tarkoittaa aikoja, päiviä, kuukausia, vuosia jolloin tuote on varattavissa. Nämä tiedot tulee lisätä alustalle tuotekohtaisesta, jotta matkailija voi tehdä varauksen tietylle, ennaltamääritetylle ajankohdalle.

Digitaalinen B2B-myyntiyhteistyö

Digitaalisessa B2B-myyntiyhteistyössä matkailija ostaa palvelun yhteistyökumppanin / jälleenmyyjän digitaalisista kanavista. Tässä tapauksessa B2B-kumppani on jälleenmyyjä ja tuotteen toteuttaja on palveluntuottaja. Yhteistyö on usein komissiopohjaista, eli myyjä saa tuotteen summasta myyntikomission. Toki muunlaisiakin myyntiyhteistyösopimuksia voidaan tehdä, sillä myynnin toimintamallejakin on useanlaisia.

Mikäli tuotteet ”kulkeutuvat” jälleenmyyjille erilaisten alustojen mahdollistavien rajapintojen kautta eli osapuolet tekevät alustojen välillä digitaalisen yhteistyösopimuksen, on yhteistyö reaaliaikaista. Tämä tarkoittaa sitä, että mistä tahansa kanavasta osto tapahtuukaan, päivittyy palveluntuottajan tuotteelle asettama kapasiteetti ja saatavuus reaaliaikaisesti kaikkiin kanaviin missä tuote on ostettavissa.

Digitaalinen B2B-myyntikumppani

Digitaalinen B2B-myyntikumppani / jälleenmyyjä voi olla esimerkiksi toinen matkailuyritys matkailualueella, alueorganisaatio, kotimainen matkanjärjestäjä, kansainvälinen matkanjärjestäjä tai OTA-kanava (online travel agency).

Tästä pääset takaisin blogin etusivulle.