Suoramyynti

Elämysmyynnin aloittaminen

Elämysten myynti verkkokaupassa mielessä? Miten aloittaa oma verkkokauppa? Tämä teksti sisältää käyttöönottoon liittyvät perusasiat.

Huomioithan, ettei kaiken tarvitse olla täydellistä, jotta voi aloittaa. Tärkeintä on se, että tuotteet saadaan ostettavaksi ja aloitetaan aktiivinen myynti, jonka jälkeen voidaan edelleen tehdä kehitystoimenpiteitä tarvittaessa.

Mitä pitää tehdä jotta voi aloittaa?

Päätös aloittamisesta. Olen saattanut joskus mainita, että asenne ratkaisee etteivät hommat jää puolitiehen. No, toki siihen vaikuttaa muutkin seikat, mutta oikea tahtotila on lähtökohta siihen, että asiat eivät jää keskeneräiseksi vaan käyttöönottoprojekti viedään loppuun asti.

Päätöksen jälkeen määrittele ensin tavoitteesi, tarpeesi, kohderyhmäsi, omat markkinointiresurssisi sekä myyntimallit (suoramyynti ja/tai B2B-myyntiyhteistyö). Myös henkilöresurssit vaikuttavat siihen, miten verkkokauppa kannattaa rakentaa ja myynti aloittaa.

Tuotteet, myyntimallit, alustavalinta, käyttöönotto

  • Tuotetiedot kuntoon: tekstisisältö + kieliversiot + saatavuus + kapasiteetti + hinnat + varausehdot
  • Myyntialustavalinta tavoitellun myyntimallien mukaisesti (suoramyynti / B2B: vaikka ensin taataan myynti omassa verkkokaupoissa, kannattaa alustavalinnassa huomioida myös mahdollinen B2B-myyntiyhteistyön mahdollisuudet)
  • Tuotteiden lisääminen valitulle myyntialustalle ja teknisten asetusten kuntoon laittaminen alustalla + sopimus maksupalvelutarjoajan kanssa ja maksutapojen aktivointi alustalla (mikäli alusta ei tätä suoraan tarjoa)
  • Tuotteiden tuominen esiin verkkosivuilla tai linkkiohjaus verkkosivuilta kauppapaikkaan + testaus, että kaikki toimii oikein (toteutustapa riippuu alustavalinnasta)
  • Myyntitoimenpiteet (viestintä + markkinointi)

Käyttöonotto on projekti, mutta digitaalisen myynnin kehittäminen kokonaisuudessaan on jatkuva prosessi.

Verkkokauppa itse tehden tai osittain ulkoistettuna

Yllä mainitut toimenpiteet pystyy tehdä itsenäisesti, jos on itsellä kiinnostusta ja aikaa. Alustoilla on yleensä kattavat tukisivustot ja chat-palvelut, mitkä auttavat etenemään käyttöönotossa.

Mikäli taas tuntuu ettei itsellä ole aikaa tai teknologia ei niinkään innosta, voi käyttöönoton ja tuotesisältöjen viimeistelyn osalta työt ulkoistaa ja käyttää vapautuvan ajan vaikka omaan ydintekemiseen.
Koko prosessia ei kuitenkaan voi täysin ulkoistaa, sillä tuotteiden osalta palveluntuottaja määrittelee aina saatavuuden + kapasiteetin ja tuotesisältöjen eli palvelun pääpiirteet. Lisäksi on joitakin muita verkkokaupan käyttöönottoon liittyviä asioita, mitkä tulee käydä yhdessä läpi.

Yhdessä läpikäytyjen tietojen pohjalta sisällöt voidaan rikastaa ja huolehtia kieliversiot kuntoon, jonka jälkeen voidaan tehdä alustan käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet.

Käyttöönoton valmistuessa palveluntuottajalla on taas tärkeä rooli, kun tsekataan alustan käyttö arjessa ettei teknologiasta muodostu ikävältä tuntuvaa lisähommaa, vaan sen hyödyntäminen ja käyttö tulee sujuvaksi osaksi arkea.

Usein on myös hyvä miettiä hetki yhdessä viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä. Itse jonkin alustan käyttöönottohan ei ole myynnin tae, vaan ratkaisevaa on se, mitä toimenpiteitä tehdään sen jälkeen, jotta matkailijat löytävät tuotteiden pariin ja niistä kiinnostuvat aina ostoon asti.

Milloin on valmista?

Tylsä vastaus, mutta riippuu aivan lähtökohdista ja alustasta. Osa alustoista on yksinkertaisempia ja nopeampi ottaa käyttöön kuin toiset. Mutta koska käyttöönotossa ei ole kyse vain alustavalinnasta, vaihtelee kesto hyvinkin paljon eri toimijoiden välillä.

Kun pohditaan kokonaisuutta, niin aikaa voi mennä päivästä parista kolmeen, neljään viikkoon tai useampaan kuukauteen. Riippuu aivan aikatauluista, tuotevalmiudesta, teknisestä osaamisesta, (mahdollisen) maksupalvelusopimuksen tekemisestä jne.

Etenkin tuotteet, myytävät palvelut tulee olla kunnossa (vähintään perusteet), jotta digitaalista myyntiä yleensäkin voidaan lähteä tekemään. Tämä onkin usein se eniten aikaa vievä osuus (lähtötilanteesta riippuen).

Miten tahansa asioita viedäänkin eteenpäin, tärkeintä on FOKUS. Oleelliset asiat tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi, ja turhat rönsyilyt pois, niin verkkokaupasta tulee haaveiden sijasta konkretiaa.

Huomiot ja vinkit jatkoon

Kun tuotesisällöt on kunnossa, ensimmäisen tuotteen lisääminen vie eniten aikaa. Alustan asetusten ym. laittaminen kuntoon vie aikaa, mutta tämä tehdään vain kerran. Kannattaa tehdä kerralla oikein niin on jatkossa helpompaa.

Mikäli tuotteilla lähdetään kehittämään B2B-myyntiyhteistyötä eli tavoitteena on monikanavainen myynti, tulee sisältöjä todennäköisesti edelleen kehittää, jotta ne palvelevat eri kanavissa myös B2B-yhteistyökumppaneiden kohderyhmiä. Tämä onkin sitten toinen tarina.

Jos tahdot keskustella aiheesta, olethan yhteydessä.

Anne

Ps. Huomioithan, että teksti käsittelee matkailuyrityksen omaa verkkokauppaa, kokonaisuutta. Toimenpiteiden toteuttamista elämysten suoramyynnin mahdollistamiseksi. On myös olemassa muita tapoja viedä elämystuote digitaalisesti ostettavaksi kuten esimerkiksi tuotteen lisääminen johonkin valmiiseen, komissioperiaatteella toimivaan myyntikanavaan.